Bình Định: 3 tháng, thu hút đầu tư được gần 24.000 tỷ đồng

Bình Định có thêm 3 đường bay tới Cần Thơ, Lâm Đồng và Thanh Hóa