KDC Xuân Hải – Đất nền Sông Cầu – Tâm điểm đầu tư 2022

Bổ sung 220 km cao tốc nối Phú Yên với Đắk Lắk vào quy hoạch