KDC Xuân Hải – Đất nền Sông Cầu – Tâm điểm đầu tư 2022

Bình Định: 3 tháng, thu hút đầu tư được gần 24.000 tỷ đồng

Cần hơn 400 tỷ đồng để nâng cấp luồng hàng hải Quy Nhơn

Bình Định có thêm 3 đường bay tới Cần Thơ, Lâm Đồng và Thanh Hóa