KDC Xuân Hải – Đất nền Sông Cầu – Tâm điểm đầu tư 2022

Bình Định có thêm 3 đường bay tới Cần Thơ, Lâm Đồng và Thanh Hóa