[ux_banner height=”50%” bg=”23446″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” video_visibility=”visible”]

[text_box text_color=”dark” width=”43″ width__sm=”85″ animate=”fadeInUp” position_x=”0″ position_y=”90″]

[ux_text font_size=”0.75″ line_height=”1.6″ text_align=”left” text_color=”rgb(255,255,255)” visibility=”hide-for-medium”]

Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ – Đất Xanh Services

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ- ĐẤT XANH SERVICES  hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực môi giới, tư vấn, phân phối và đầu tư dự án bất động sản tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

[/ux_text]
[divider]

[title style=”center” text=”tìm kiếm dự án quý khách hàng đang quan tâm” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 255, 255)” width=”408px” margin_top=”0px” margin_bottom=”11px” size=”88″ visibility=”hide-for-medium”]

[search size=”large”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”27px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box margin=”px px px px”]

Explore Things

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Book Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Find a hotel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”center” text=”Thing to do” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[ux_products style=”shade” slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”114″]

[title style=”center” text=”Go Explore” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”70″ width__sm=”100″ scale=”187″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Find a Beach

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Explore THe CITY

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

EXPLORE OUTDOORS

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TAILORED SUITES

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ENJOY A DRINK

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[gap]

[ux_banner height=”400px” bg=”23971″ bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.49)” bg_pos=”26% 17%”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

List your Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Apply Now”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”Latest From Blog” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[blog_posts style=”overlay” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”293px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[title style=”center” text=”Follow on Instagram” icon=”icon-instagram” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[ux_instagram_feed type=”slider” width=”full-width” columns=”6″]