[ux_slider]

[ux_banner height=”637px” bg=”23465″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 60%”]

[text_box text_color=”dark” width=”52″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” parallax=”-1″ position_x=”0″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″ text_depth=”5″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)” depth=”5″]

[ux_text font_size__sm=”0.8″ line_height__sm=”1.6″]

 

Công Ty CP Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ – Đất Xanh Services

Là một thành viên của tập đoàn Đất Xanh Group, Công ty CP Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực tư vấn môi giới, đầu tư dự án BĐS hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

 

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section]

[row col_style=”divided” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”24258″ pos=”center” title=”Môi giới BĐS” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

[ux_text visibility=”hide-for-small”]

Luôn thấu hiểu nhu cầu và lựa chọn của khách hàng, chúng tôi có kế hoạch và giải pháp bán hàng hiệu quả cho khách hàng.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”24256″ pos=”center” title=”Phân Phối BĐS” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”1″]

[ux_text visibility=”hide-for-small”]

Đất Xanh Services cung cấp dịch vụ tổ chức bán hàng và phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng và thành công nhất.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”24259″ pos=”center” title=”Đầu Tư BĐS” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

[ux_text visibility=”hide-for-small”]

Tham gia hợp tác đầu tư các dự án BĐS đem tới những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất cho thị trường

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”23970″ depth=”2″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Add Any content here”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Add Any content here”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”23970″ depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”43px” height=”276px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row v_align=”equal”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

[button text=”Our blog”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” columns=”2″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” image_height=”223px” image_width=”40″ text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg_color=”rgb(74, 74, 74)” padding=”36″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”Callout button” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”flipInY”]

[/col]

[/row]

[/message_box]