Tập-đoàn-Đất-Xanh-xuất-sắc-đứng-trong-top-đầu-doanh-nghiệp-BĐS-có-lợi-nhuận-tốt-nhất-2019