Phú Yên xác định kinh tế đô thị ven biển là khu vực kinh tế trọng điểm

Phú Yên xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hòa – Đông Hòa.

Nhiều Dự án bất động sản đang tập trung tại khu vực ven biển TP. Tuy Hòa.

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP, ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đến năm 2025, địa phương đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%; số lượng đô thị toàn tỉnh là 12 đô thị (chỉ tiêu đến năm 2030 lần lượt là trên 50% và 18 đô thị).

Bên cạnh đó, đến năm 2025, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên (thị xã Sông Cầu loại III, TP. Tuy Hòa loại II) hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Các chỉ tiêu khác như tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 – 16% vào năm 2025, 16 – 26% vào năm 2030; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 – 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 – 10 m2 vào năm 2030; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m2.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%…

Về kinh tế, khu vực đô thị đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Phú Yên với mục tiêu đến năm 2025 khoảng 75%, đến năm 2030 khoảng 85%.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh Phú Yên cũng xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hòa – Đông Hòa. Ngoài ra, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh, đây là khu vực kinh tế trọng điểm, có trình độ phát triển cao nhất tỉnh.

Theo dự thảo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển đô thị xanh là 1 trong 4 trụ cột phát triển của tỉnh này (cùng với phát triển ngành công nghiệp quan trọng vào Khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc; phát triển du lịch chất lượng mũi nhọn; dịch vụ cảng biển – logistics).

TIN TỨC DỰ ÁN

Dự án được quan tâm

The Landmark Nha Trang

Dự án căn hộ The Landmark Nha Trang (chung cư Bắc Sơn) có 34 tầng, bao gồm 434 căn hộ, tọa lạc tại số 04-06 đường Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang.

CHÍNH SÁCH KHỦNG