Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị – Du lịch – Văn hoá – Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị – Du lịch – Văn hoá – Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn với các nội dung chính như sau:
 
1. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị – Du lịch – Văn hoá – Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn.
2. Vị trí, phạm vi ranh giới: Thuộc phường Nhơn Phú, Quang Trung và Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, giới cận như sau:
– Phía Đông giáp núi Bà Hỏa và đường Hoàng Văn Thụ; 
– Phía Tây giáp đường ven biển;
– Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu;
– Phía Bắc giáp sông Hà Thanh.
Tổng quy mô diện tích quy hoạch khoảng 317,5ha.
Phạm vi ranh giới khu đô thị kêu gọi đầu tư khoảng 286ha.
3. Lý do điều chỉnh quy hoạch: 
Thực hiện rà soát định kỳ quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị; cập nhập các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy định về bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội hiện hành; rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị để phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về quy hoạch.
4. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:
– Là khu đô thị – du lịch – văn hóa – thể thao được đầu tư xây dựng đồng bộ, đầy đủ các chức năng phục vụ cho đô thị. 
– Làm cơ sở quản lý quy hoạch, lập các đồ án quy hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định.
5. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: 
– Bổ sung quỹ đất ở để quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội (Diện tích đất ở quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu vực đô thị kêu gọi đầu tư). Bổ sung khu tái định cư khu vực phía Đông Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện dự án tại khu vực.
– Điều chỉnh đất thể dục thể thao bố trí phân tán đảm bảo dân cư đô thị tiếp cận sử dụng thuận lợi.
– Điều chỉnh vị trí, quy mô xây dựng Trường Tiểu học, trung học cơ sở ký hiệu TH-01 (đất giáo dục) thành Trường Liên cấp.
– Phân định tỷ lệ diện tích các chức năng trong khu đất hỗn hợp thành đất ở và đất thương mại dịch vụ bố trí văn phòng làm việc, dịch vụ thương mại và các tiện ích phục vụ đô thị. 
– Bổ sung quy hoạch xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm tại khu vực dọc đường QL 1D. 
– Điều chỉnh khu đất ở biệt thự phía Tây Hồ Phú Hòa thành đất dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe đô thị. Điều chỉnh đất ở biệt thự phía Bắc Hồ Phú Hòa, công viên thành đất văn hóa, thể dục thể thao. 
– Khoanh vùng giữ lại, cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư hiện trạng dọc Quốc lộ 1D (giao lộ đường Điện Biên Phủ nối dài và đường Quốc lộ 1D).
– Điều chỉnh cục bộ hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh hướng tuyến điện 110kV (đi ngầm đoạn qua khu đô thị). 
– Quy mô dân số sau khi điều chỉnh tối đa: 35.400 người.
6. Quy hoạch sử dụng đất: Chi tiết xem Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đính kèm theo.
7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) San nền, thoát nước mưa:
– Giải pháp san nền chủ yếu bám theo địa hình, giật cấp hoặc san lấp cục bộ cho từng khu vực. Cao độ san nền trong dự án được lấy từ +3,6m đến +19,5m.
– Thiết kế hệ thống thoát nước mặt đi riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chung theo hướng dốc san nền thoát về phía hồ Phú Hòa và sông Hà Thanh.
b) Hệ thống giao thông:
– Giao thông chính đô thị: 
+ Tuyến đường nối QL1D và QL19 mới ở phía Tây khu đô thị lộ giới 48m kết nối dự án với Quốc lộ 1D và đường Hùng Vương.
+ Tuyến đường Điện Biên Phủ có lộ giới 42m kết nối dự án với các khu vực lân cận và các tuyến đường đi vào trung tâm thành phố.
+ Tuyến đường Ngô Mây nối dài có lộ giới 33m đi trung tâm thành phố Quy Nhơn.
– Đường chính khu vực bao gồm các tuyến đường có lộ giới rộng từ 20,5m – 38m.
– Đường khu vực, nhóm nhà ở có lộ giới từ 14m – 16m đi qua các khu ở.
– Bãi đỗ xe: Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe công cộng, gồm các điểm đỗ xe tại các khu vực công viên và TM–DV, các lô đất có chức năng hỗn hợp, công cộng bố trí bãi để xe tại các tầng hầm hoặc trong khuôn viên lô đất tùy thuộc vào chức năng và quy mô.
c) Hệ thống cấp nước: 
– Nguồn cấp nước: Đấu nối hệ thống cấp nước chung của thành phố hiện có đi dọc tuyến đường Quốc lộ 1D và đường Hùng Vương. Về lâu dài dự án được cấp nước bổ sung từ nhà máy nước Quy Nhơn xây mới theo định hướng QHC của thành phố. Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 15.500m3/ngày đêm.
– Cấp nước chữa cháy: Trên các trục đường có ống cấp nước chính (D110-D250mm) bố trí các trụ cứu hỏa đảm bảo khoảng cách để cấp nước cho xe chữa cháy.
d) Cấp điện, thông tin liên lạc: 
– Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch được lấy từ trạm 110/22kV Quy Nhơn 2 dẫn từ trạm 220kV Quy Nhơn, hệ thống cấp điện đi ngầm. Tổng nhu cầu sử dụng điện khoảng 80.000KVA. 
– Thông tin liên lạc: Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc đi ngầm; đảm bảo nền tảng phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng số hướng tới xây dựng chính quyền số và quản lý đô thị thông minh. 
– Hướng tuyến lưới điện 110kV Quy Nhơn – Quy Nhơn 2 điều chỉnh dẫn điện từ trạm biến áp cao thế 220kV Quy Nhơn về và đấu nối với lưới điện cao thế 110kV hiện trạng tại vị trí nút giao đường Điện Biên Phủ và Quốc lộ 1D. Khi thực hiện dự án khu đô thị phải thực hiện việc điều chỉnh hướng tuyến điện đồng thời với việc triển khai điều chỉnh, di dời hệ thống điện để đảm bảo đồng bộ chung và không ảnh hưởng đến lưới điện đang cung cấp của thành phố Quy Nhơn.
– Trong ranh giới quy hoạch khu đô thị, lưới điện 110kV được bố trí đi ngầm có khoảng cách ly theo quy định của ngành điện và đảm bảo an toàn cho hoạt động của khu đô thị. 
đ) Nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường:
– Quy hoạch hệ thống nước thải đi riêng với hệ thống thoát nước mặt. Nước thải được đấu nối vào hệ thống thu gom về trạm bơm nước thải khu vực và đưa về Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình. Tổng lưu lượng nước thải dự kiến khoảng 9.600m3/ngày đêm.
– Tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn. Bố trí thùng rác có nắp đậy tại các tuyến đường cho nhóm nhà ở, thu gom bằng các xe chuyên dụng đưa về khu xử lý rác thải chung của thành phố Quy Nhơn.
e) Khu vực xây dựng công trình ngầm:
– Công trình cao tầng: Số tầng hầm tối đa là 5 tầng, việc xây dựng phần ngầm sẽ được xác định cụ thể theo các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết rút gọn (hoạch tổng mặt bằng) các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng, trong ranh giới sử dụng đất hợp pháp, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
– Đối với các công trình khác: Khuyến khích bố trí tầng hầm để xe phục vụ riêng cho công trình nhằm giảm áp lực bãi đổ xe chung của khu vực quy hoạch khi đảm bảo các điều kiện về lối lên xuống tầng hầm, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

TIN TỨC DỰ ÁN

Dự án được quan tâm

The Landmark Nha Trang

Dự án căn hộ ven biển The Landmark Nha Trang có 34 tầng, bao gồm 434 căn hộ, tọa lạc tại số 04-06 đường Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

CHÍNH SÁCH KHỦNG