Bình Định có thêm 3 đường bay tới Cần Thơ, Lâm Đồng và Thanh Hóa