Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, dòng tiền đang đổ vào đâu