Thông xe cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, Phan Thiết – Vĩnh Hảo từ 19/5