Tuyến đường gần 2.000 tỉ đồng nối Khánh Hoà với Lâm Đồng, Ninh Thuận vừa khởi động sẽ đi qua những khu vực nào?

Ninh Thuận dự kiến kêu gọi đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội