Ninh Thuận dự kiến kêu gọi đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội