Liên danh Vinhomes đăng ký làm khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ đồng

Công bố quy hoạch chi tiết 19 phân khu tại khu kinh tế Vân Phong