Bài viết

Khu Kinh tế Vân Phong rộng 150.000 hecta, đề xuất có sân bay, casino