Bài viết

Mục tiêu xây dựng Nha Trang thành đô thị trực thuộc trung ương

/
Sau 40 năm, từ một thị xã nhỏ bé, Nha Trang đã phát…

Khu đô thị Phúc Khánh

/
Khu đô thị Phúc Khánh