Bài viết

Khánh Hòa: Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới rộng 705ha