Bài viết

Phú Yên: Mục tiêu xây gần 20.000 căn nhà ở xã hội

Dự án (NOXH) Nhà ở xã hội Hưng Phú II TP Nha Trang – PEROLA’S TROPICAL