Phú Yên xây dựng Thành phố Tuy Hoà thành đô thị có bản sắc riêng