A&B Central Square – Nghỉ dưỡng đẳng cấp, sinh lời vượt trội