Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Bình Định: Khu ‘đất vàng’ sát biển Quy Nhơn chờ đấu giá

Liên danh Vinhomes đăng ký làm khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ đồng

Bình Định: Khu ‘đất vàng’ sát biển Quy Nhơn chờ đấu giá

Liên danh Vinhomes đăng ký làm khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ đồng