Ninh Thuận đề xuất bổ sung Cảng hàng không Thành Sơn vào quy hoạch