Phú Yên: 50 dự án nghỉ dưỡng đang được quy hoạch tại thị xã Sông Cầu